Friday, March 12, 2010

നിലച്ച ഘടികാരം

ഇന്നു ഞാ മിടിപ്പറ്റ ഘടികാരം

നാലിനുള്ളി കുടുങ്ങീ സൂചകം

യാഗഭൂവിലെന്നോ നിലച്ച ക്രന്ദനം

അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കയായീ...

ചുറ്റും പച്ചമണ്ണി ഗന്ധം

നനവൂറും പശിമ

തുറന്ന ൺകോണിലോ മണ്ണട്ടക.

ചുവന്നു തുടുത്തുവോ തണുത്ത വിരലുക?

കിതക്കയായീ കാലയന്ത്രം.

മേലേ കരിഞ്ഞുകറുത്തു പോയീ പാടം

ചീയും കവിളി കുങ്കുമരേണുവി

വെയി ർഷമോ?

ഹൃദയതമ്പുരുവി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപിൻ

ദ്രുത താളമോ? പക്ഷേ

ഞാ...

ഞനോ...

സംസ്ക്കരിച്ച ശവമല്ലേ?

No comments:

Post a Comment